ការជូនដំណឹងអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាក Zhiben សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ 2023

ការជូនដំណឹងអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាក Zhiben សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ 2023

 

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!

ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំចិន យើងនឹងឈប់សម្រាកមួយរយៈពេលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមករា ឆ្នាំ 2023។

ក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាល យើងនឹងពិនិត្យមើលអ៊ីមែលម្តងម្កាល សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើង ប៉ុន្តែសូមយល់ពីការឆ្លើយតបយឺតជាងធម្មតា។

សូមជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២៣ ទទួលបានជោគជ័យ!

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកឆ្នាំ 2023


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មករា-០៩-២០២៣