ការរចនាត្រឡប់ថ្មី - គម្របកាហ្វេដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានដោយរុក្ខជាតិ 100%

ការរចនាត្រឡប់ថ្មី - គម្របកាហ្វេដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានដោយរុក្ខជាតិ 100%

មកដល់ហើយ New Flip-Up Design 90-4H ឥឡូវនេះ Zhiben កំពុងបន្តការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំ។រចនាឡើងសម្រាប់ការផឹកភ្លាមៗ និងទៅឆ្ងាយ សាកសមឥតខ្ចោះសម្រាប់ពែង 6-20oz។ផ្គូផ្គងម៉ាក Cup ផ្សេងៗគ្នា!

☕កាត់បន្ថយ
☕ កែច្នៃឡើងវិញ
☕ ជីកំប៉ុសក្នុងផ្ទះ


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣